Boires
La boira és una condensació d'aigua situada a prop o fregant la superfície de la Terra . Format per petites gotes d'aigua en suspensió. Aquest fenomen meteorològic redueix la visibilitat horitzontal sobre la superfície.

You may also like

Back to Top